Tilbake Tilbake: Smerte...

Det er et rop i mitt indre:

Slipp gråten fri!

Redselen hamrer,

hva vil det si?

En stemme hvisker:

du mister deg selv...

Vil lyset bli borte?

Vil det bli den siste kveld?

Bare ett kutt,

en liten ripe av en kniv...

Bare ett kutt,

kanskje et liv.

Få bort pinen

som bor der inne.

Slik at smerten

blir borte fra minnet.

May Kristensen

Til forsiden