Tilbake Tilbake: Pårørende

Ved den sykes seng

Liten forknytt og redd for det som kommer

Liten forknytt og redd for det som kommer.
Tanker og følelser over deg flommer.
Hvem vil du være, ved den sykes seng.
En av de kjære en av de nære?

Vær den du er men våg å vær nære.
Våg å vise den syke en siste ære.
Våg å være den som er tilstede.
Våg å være den som er rede.

By frem din hånd for å holde i.
By frem den kjærlighet du har å by.
Gi av din tid til å følge dem frem.
Vær med og lede dem hjem.

Gi dem litt lykke med på den siste ferden.
Gi dem litt trygghet med fra denne verden.
Før dem frem til sin hvile.
La dem ikke fortvile.

V.L 15/7 2018

Til forsiden