Tilbake Tilbake: Pårørende

Svik

Svik

Jeg hylte
gråt
Trengte deg så sårt
Du ignorerte
ville ikke se
ville ikke høre
lukket øre
Forholdet ble satt på prøve,
jeg ønsket du skulle høre
i vært fall prøve

Til forsiden