Tilbake Tilbake: Natur

Jorden

Dette er et dikt om, ganske enkelt, jorden. Jeg ble inspirert da jeg lagde en egen botanisk hage.

Jord
Naturens egne hender
Vakkert og grønt, og fullt av mystiske tegn.
Blomstens mor og begravelsens stein.
Det vi gror opp av, og det vi lever av. Det vi begraves i.
Og mørkets hi.
Treets sted og himmelens utsikt.
Steinens datter og regnets sikt.
Demeter er hennes tvilling, grusen er hennes bror,
når dråpen treffer bakken, synger de i kor.
Torden er jordens Nemesis,
men beskyttes av Artemis.
Fra jorden naturen hjelp får av,
fra jord menneskene skiller ad.
Jord

Til forsiden