Tilbake Tilbake: Natur

Havet

Jeg skriver dikt, ikke så ofte, men når jeg gjør det så handler det mest om omgivelsene rundt meg og hvordan mitt syn og mine følelser er for naturmiljøet. Dette diktet skrev jeg da jeg satt på en stein rett ved siden av bølgene fra en sjø.

Havet, med hver eneste dråpe vann
for godt til å være sann.
Det har vært med oss siden Kosmos,
styrt av havguden Poseidon oppe på Olympos.
Bølger og vind, storm eller fred
og der fiskene har sin ed.
Det viktigste et menneske kan ha,
helt til menneskets siste dag.
Havet.

Til forsiden