Tilbake Tilbake: Mennesket

mennesker

menneksene her livet vi er skapt ulikt

alt starte et hvitt ark hverdag til vi står opp til om kveldenstund tar seg til
vi står opp i ulike tider jobber med ulike mennesker ung og gammel var vi en dag
mange dører opner seg og noen velger vi lukke og tasr med oss det som er viktig i livet jeg har mine tanker og folk rundt meg vi er blir vakere med å endre oss. vi er somme tider trenger pause i livet når det er så tungt. vi er alså mennesker.

Til forsiden