Tilbake Tilbake: Mennesket

Selvforakt

Stillhet

Snakk, sa du
Snakk om det du har kjært
Snakk om livet
Snakk om vinden
Ja, hva som helst

Stillhet
Jeg sier ingenting
Ikke fordi jeg ikke vil
Men fordi jeg ikke kan
Ordene er gjemt i meg
De slipper ikke ut
Til det, er selvforakten for stor

Til forsiden