Tilbake Tilbake: Mennesket

Sannhetens smerte

Den kalde verden

Sannheten er kald og kan være livets fall,
Se livet falskt å føl smertens gang
Det finnes ikke en verden hvor ting er rettferdig.
Det finnes bare kaos hvor de over deg er din eier.

Du kan lete hvor du vil men sannheten er der,
Ditt bermhjertige natur er vanskene for verden.
Du kan lete etter gud eller lete etter noe større,
Men hvis ditt hjertet ikke er villig til å drepe,
Så vil din søsken se ditt hjertet for svakhet.
Du hadde tro på dine søsken men de vil ta ditt liv,
For makt er hva de leter etter uansett hva du har gitt.

Ett land er skapt i blod, ett samfunn av ett massaker,
Siden menneske historie har drap ligget i det menneskelig kadaver,
ved å benekte dine instinkter så faller du din vei.
Vi endret våre metoder,
men hva er det godt for når hensikten ligger der?

Til forsiden