Vennskap

Takk for at du lytter

Takk for at du lytter
og at du smiler.
Takk for at du deler
ifra hjertet og fra sjelen.
Takk for at du bryr deg
og for omsorgen,
du overfor meg viser
for morgendagens sorger.

En vakker dag forsvinner,
mine kriser.
og disse fine minner,
jeg inderlig så priser.
vil bli i minnebanken.
jeg aldri vil forglemme
du blir i mine tanker
som en av mine anker.

Gudrun R

Til forsiden