Tora

DIKT
Tora
Jeg beundra Tora forfra, men jeg tok henne bakfra.
Hun var ikke sta, men best å ta derfra.
Det skjedde på setra, i en stor blomsterflora.
Hun hadde en deilig aura, og vinden kom austfra.
Hun gjorde alt for å bidra, før hun lot meg dra.
Det var kjempebra, og ingen av oss har angra,
på det lille ekstra, hun fikk som budeia i blomstra.
Hjertelig Hilsen
The Great Poet
Bjørn Stuverød.

Til forsiden