Månen Din

Månen Din
Jeg er ikke som alle de andre,
for jeg vil ikke være solen din,
jeg vil være månen din.
Sånn at jeg kan skinne for deg
i dine mørke stunder.
Hjertelig Hilsen
The Great Poet
Bjørn Stuverød.

Til forsiden