Kjære deg

Når skal du forstå at det er de færreste som er til å stole på

At det er få som beholder den hemmeligheten selv etter at de har lovet å gjøre det
At det er få som virkelig bryr seg om hvordan du har det
At det er få som vil sette deg foran seg selv når det er én av to muligheter
At det er få som til syvende og sist vil stå igjen ved din side
At det er få som vil godta deg for den du er,
og hjelpe deg når det trengs
Kjære deg,
når skal du forstå at det kun er jeg som ville gjort alt dette

Til forsiden