Engelen

Engler

Noen innviterer Enger av selv medlitenhet, der alt dreier seg om dem
Noen ser en innvatasjon, som mulighet til å fornedre engelen
Noen bruker Engelen til å få ut frustrasjon og sinne, og legger skyld på engelen, for at tilværelse ikke stemmer
Noen ser Engelen som en ting, som ikke føler smerte eller sorg
Noen vet ikke noe om ordet ,,til engelen
Noen tar alt det Engelen eier, utnytter det, og ser egne muligheter, som gagner kun dem selv
Noen stenger engelen ute i kulde og mørke
Noen er blinde og døve , for engelen

Alt dette vet Engelen

Slik de gir , gir Engelen tilbake
l

Til forsiden