Du er elsket

En salme av David. Jorden og det som fyller den, hører Herren til, verden og de som bor der, er hans. For han har grunnlagt jorden på havet, grunnfestet den på strømmende vann. «Hvem kan gå opp på Herrens fjell, hvem får stå på hans hellige sted?» «Den som har skyldfrie hender og et rent hjerte, som ikke lengter etter løgn og ikke sverger falsk ed. Han får velsignelse av Herren og rettferd fra Gud, sin frelser.» «Dette er en slekt som vender seg til ham, som søker ditt ansikt, Jakobs Gud.» Sela «Løft hodet, dere porter, ja, løft dere, eldgamle dører, så ærens konge kan dra inn!» «Hvem er denne ærens konge?» «Herren, sterk og mektig, Herren, mektig i strid.» «Løft hodet, dere porter, ja, løft dere, eldgamle dører, så ærens konge kan dra inn!» «Hvem er han, denne ærens konge?» «Herren Sebaot, han er ærens konge.» Sela
Salmene 24:1‭-‬10

Til forsiden