Det er så stille

Alt er så stille og kaldt

i himmelstripene
av lys og tåke
hudløsheten din
snødekket jord
over spirer ?

Til forsiden