Det er enda tid.

Jeg elsket deg ikke nok -du minnet meg om min egen sårbarhet og dumskap.

Jeg klarte ikke holde meg selv oppe -så jeg løftet deg ikke.
jeg klarte ikke å tilgi meg selv- så jeg tilga deg ikke ofte nok. jeg klarte ikke se meg selv- så jeg så ikke deg for den du var.

Du sier at jeg bare føler det slik , at det ikke egentlig var sånn. At mine tanker om utilstrekkelighet ikke var sannheten.
At jeg elsket deg , det var lettere enn å elske meg selv.
At jeg løftet deg ,fordi jeg hadde hodet under vann og alt jeg ville var at du skulle få puste.
At jeg tilga deg ofte nok, fordi jeg visste hvordan det er å ikke tilgi seg selv.
At jeg så deg fordi jeg var redd for at du ikke skulle se deg selv.

Men det er enda tid.
Tid til å elske
Tid til å løfte
Tid til å tillgi
Tid til å se - meg selv.

Kanskje vil jeg klare å se at jeg er bedre enn jeg tror og mer verdifull enn jeg klarer å fatte.

Det er enda tid.

Til forsiden