Å tenke på deg gir meg ro!

du

Å tenke på deg gir meg ro i en hverdag med mange tanker og avgjørelser. Noen ganger er det også smertefullt fordi jeg har levd etter savnet etter deg så lenge. En plass finnes du og her er jeg. Det er kjærlighet jeg føler når jeg tenker på deg og jeg kan bare "sende" varme tanker din vei og
håper du har det bra..enn så lenge.

Å tenke på deg gir meg ro når alt rundt meg er kaos og jeg ikke vet hva jeg skal gjøre videre. Det gir meg styrke til å stå i det som er vanskelig.
Å tenke på deg gir meg ro og fyller meg med mer optimisme med tanke på framtiden.
Å tenke på deg gir meg ro fordi jeg vet en dag blir vår dag

Til forsiden