Jeg ble trokket på

Arbeidslivet er ikke alltid like lett, heldigvis så har jeg det kjempebra i dag.

Har du noen ganger følt deg oversett, utfrosset, undervurdert, angrepet eller tråkket på?

Mange ganger så føler jeg meg mindreverdig og i enkelte situasjoner så føler jeg at all kraft bare forlater meg. Jeg føler alt fra å være nervøs og stresset og jeg får en skikkelig knekk i selvfølelsen min.

Når jeg møter nedlatende holdninger og utsagn som: «Mister, jeg tror ikke du vet helt hva du snakker om, eller du kan ikke si noe slikt» Jeg opplever å bli møtt med en kald skulder i enkelte settinger, uten at jeg forstå hvorfor. Jeg opplever at du som min nære kollega gjør hva du kan for at jeg skal bli stående i et dårlig lys. Jeg blir ikke tatt med på viktige møter og oppgavene blir mindre å mindre.
Er det for at du ser meg som en konkurrent eller rival?

Jeg føler meg utsatt for hersketeknikk. Jeg kunne tatt med en lang rekke forskjellige eksempler fra de siste årene men jeg tror du skjønner poenget allerede. Bruker du slike hersketeknikker bevisst eller ubevisst for å dominere, får å få full makt og kontroll over meg?

Når jeg ikke blir sett og hørt så føler jeg meg veldig usikker og sjokkert. Du har sikkert sett dette fordi det da blir så lett å overkjøre meg.

Jeg opplever at jeg ikke kan gjøre noe fra eller til og blir veldig usikker på om jeg i det hele tatt skal reagere. Jeg tenker at jeg må gå stillere i dørene, forsøke å ligge lavt i terrenget en stund for å unngå å bli utsatt for mer av det samme. Men det hjelper ikke!

Jeg føler at mye har bygget seg opp over lang tid, men det topper seg nå. Alt blir så tungt å vanskelig, derfor så valgte jeg å slutte i jobben med øyeblikkelig virkning.

Til forsiden