Hva strømmer i mitt blod?

Hva strømmer

Hva strømmer i mitt blod?

Glass
Glassskår
Glasskår fra ølflasken
Fra ølflasken til far

Hva strømmer?
Det er kniver
Kniver så spisse
Så spisse som ord
Som ordene til mor

Hva strømmer
Nåler
Nåler så små
Nåler så små, men så vonde
Nålene fra nålputa

Det er DET som strømmer

Så spør meg igjen; Hva er det som strømmer?
Så spør meg igjen – så får du svar

Til forsiden