Tilbake Tilbake: Håp

Vi kommer til jorden

Vi kommer til jorden

Vi kommer til jorden.

Vi kommer til jorden.
En kort stund for å lære om alt som er nært.
Å ta vare på.
Alt vi har kjært.

Vi kommer til jorden.
For å kunne gi en hjelpende hånd.
Å være i stand til å si unnskyld når vi sårer hverandres hjerter.
Knytte et tilgivelsesens bånd.

Vi kommer til jorden.
Med forskjellige utgangspunkt i våre liv.
Men alle er like verdifulle for det.
Det viktigste i livet er å få frem våre smil.

Hansjohan Engebretsen.

Til forsiden