Tilbake Tilbake: Håp

Veien er lang

dagene kommer, dagene går.

Du prøver å se,

prøver å forstå.

Lyset framme i tunnelen som lyser så

Veien er lang, mange mil

Men det er lyset til en god framtid

Med hjelp kommer du fortere fram.

Alene er veien lang.

Til forsiden