Tilbake Tilbake: Håp

Ukjent farvann

Vi var 2 ensome på hver sin kant, men nå er vi 2 i et felleskap
2 skadde sjebner så ulike, men akk så like....

Veien er lang på ukjent kart
Samtalene er mange med ukente ord, respekt, verdighet, og egenverd
Utolige ord men de komer til virkelighet og blir sanne
Kampen er hard,men blir lett sammen
Retselen er der, hvis så framti fall, man kan ikke tro slikt
Men den følesen i magen sier
DET GÅR BRA OG SAMMEN ER VI STERKE

Til forsiden