Tilbake Tilbake: Håp

Tilgivelse

Tilgivelse er og kunne sette en strek, kunne gå videre....leve videre, uten nag og uten hat.

Skjønne at noen har gjort sitt beste utfra sitt ståsted der og da.

Tilgivelse er et gode som ikke alle er forunt å ha, men det gir så mye mer glede den dagen man er klar.

Klar til å gå videre med tilgivelsen i sitt hjerte. Først når man greier å tilgi, er man ordentlig klar.

Klar til å gå videre, med ekte glede og trygghet til å greie å smile det ekteste smilet man har.

Cathrine

Til forsiden