Tilbake Tilbake: Håp

Til meg selv

Nå er tiden omsider moden

Nå skal jeg begynne å tilgi
Ikke alle andre, men meg selv

Det redde redde barnet
Fullt av usikkerhet
Følelse av utilstrekkelighet
Svakhet og annerledeshet

Han er der inne enda
Og venter...
En plass langt inne i sjelen
Venter på at noen skal komme
Si det er trygt å komme frem
Holde rundt han
Si det ikke er hans skyld

Sammen skal vi forstå hverandre
Støtte hverandre
Jeg skal ta han frem fra skyggene
Han gjemmer seg i
Og sammen skal vi finne tryggheten
Vi alltid har higet etter
Og jeg håper vi kan tilgi hverandre
Det var ikke vår skyld

Til forsiden