Tilbake Tilbake: Håp

Tenk for et samfunn vi kunne fått.

Tenk for et samfunn vi kunne fått.

tenk for et samfunn vi kunne fått.

Tenk for et samfunn vi kunne fått.
Hvis vi sluttet med å dømme andre.
Å fokuserte på gjøre hverandre gode med de evnene alle eier og har.
Å la hverandre spire og gro som våren gjør med det gode å forandre.

Tenk for et samfunn vi kunne fått.
Hvis alle fikk sjansen til å bidra i samfunnet med noe som er bra.
Å strekke oss mot lyset som vi alle trenger.
Noen dager er vonde men likevel er det noe i hver dag som er fint å det kan vi godta.

Å leve er å holde liv i vår livsglød.
Å brenne for noe vi tror på.
Alle har en kamp inni seg med gode og vonde minner.
Det er viktig å forstå.

Hansjohan Engebretsen.

Til forsiden