Tilbake Tilbake: Håp

Sinnets fengsel.

Sinnets fengsel.

Sinnets fengsel.

Når noen lever i sinnets fengsel.
Hvor fangevokteren er deres sykdom og nød.
Gjør livet noen ganger umenneskelig vondt og ensomt.
Som kan få folk til å føle den indre død.

Når noen lever i sinnets fengsel.
Er det viktig å vite at kun gjennom kjærlighet, tålmodighet og empati.
Som kan slippe mennesker løs igjen.
Å igjen kjenne å være verdifull og fri.

Når noen lever i sinnets fengsel.
Trenger de den omsorgen mange aldri fikk da de trengte det.
Når vi tenner våre lys i deres hjerter.
Vil de en dag finne sin skjebnefred.

Hansjohan Engebretsen.

Til forsiden