Tilbake Tilbake: Håp

Respekter deg selv.

Respekter deg selv.

Respekter deg selv.

Ha respekt for deg selv.
Å de følelsene og tankene du kjenner på.
Alt som tynger deg ned og tapper deg for energi.
Lær deg din egen respekt å etterhvert får du visdom å gjør at du kan forstå.

Ha respekt for deg selv.
Mange har gått igjennom tøffe ting som deg.
Målet er vel å slippe fri alt som er vondt og vanskelig.
Da er det viktig at noen ser og hører på din egen vei.

Ha respekt for deg selv.
Kjemp for alt du tror på å aldri la noen tråkke deg ned.
De som gjør det har for liten tro på seg selv.
Å det vet du så inderlig å vis verden hvem du er så vil du finne fred.

Hansjohan Engebretsen.

Til forsiden