Tilbake Tilbake: Håp

Lytt nå♥️

I dag er nådens dag i dag er jeg å finne. I dag er dagen som gud har jordt. I dag skal du kaste garnet på andre siden å fange sjeleri dag . Arbeid mens det enda er dag. Natten kommer da ingen kan arbeide. Gå gå sedemann gå gå gå søster å så.så ved alle vann mitt ord er fuldt ut spiredyktig. Stå ikke ledig på torget å se på dine talenter bruk dem så jeg kan få dem igjen med renter.den som har han får.den som ingen ting har skal endåg tas fra ham det han har.di skriftlerde kastet peter i fengsel når han sodde guds ord. På natten kom en engel å åpnet døren peter stoppet ikke å så eller tok en pause heller ikke frykten for ka soldatene kunne jøre. Han ble sendt mitt i fiendens velde i synagogen vor han ikke fikk låv å forkjunne. Peter sto talte guds ord uten redsel for sitt liv. De hadde ikke sitt liv kjert ind til døden. Da josva og kaleg intog løfteslandet da såg de ikke på kjempene. Men løftene amen

Til forsiden