Tilbake Tilbake: Håp

Jeg vil leve....

....et helt meneskelig liv

Jeg vil leve som en blomst som spenner røttene sine vid og dyp inn i jorden og strekker kroppen frem til himmelen. Jeg vil leve som en blomst som får å spise fra jorden og å drikke fra himmelen. Jeg vil leve som en blomst som lever i området hvilket er skapt så at blomsten kan vokse. Jeg vil leve som en blomst som vokser og ikke ser tilbake til denne tiden da den var et frø. Jeg vil leve som en blomst som vokser uten å vite hvordan det fungerer. Jeg vil leve som en blomst som vokser i håpet å bli noe god uten å vite om formålet. Jeg vil leve som en blomst som er mens den blir uten å tenke på dagen da den skal visne. Jeg vil leve som en blomst som ikke blir tvunge til å være eller å bli noe annet enn den er skapt til. Jeg var og er og vil bli et meneske og derfor vil jeg leve meneskelig. Akkurat som en blomst lever et blomstrende liv så vil jeg leve et helt meneskelig liv.

Til forsiden