Tilbake Tilbake: Håp

Hvem er du?

Hva bor ideg?

Vet du det?
Vet du hva som bor i deg
Hvem er du?
Hvor hører du til?
Vet du det?

Se deg i speilet
Liker du det du ser?

Går du rett vei eller gal vei
Det du ikke liker kan fikses på
Lyset er der men av og til er det en lang vei dit

Husk at du er verd strevet
Husk at du er viktig
Husk at du er verdifull

Se mulighetene og ikke hindringene
Gled deg i nuet

Til forsiden