Tilbake Tilbake: Håp

Fortell dem.

Fortell dem.

Fortell dem.

Fortell dem du har i ditt hjerte.
At jeg er glad i deg.
For å tørre å slippe noen inn i hjertet ditt.
Så er gleden stor mens de lever å går sammen på en lang vei.

Fortell dem du sårer at slik bør det ikke være.
Men på en dårlig dag kan det skje fort.
Det beste er å si unnskyld.
Det som er gjort er gjort.

Fortell dem du er glade i.
Sine gode egenskaper som gjør dem både snill og god.
Alle har noen dårlige sider også.
Å spre litt varme og glede er vel en god tro.

Fortell dem som prøver å gjøre samfunnet bedre.
Å lærer andre at vi alle har et ansvar for det vi mot andre gjør.
Å se det vi gjør feil og lære av det.
Det er vår største tunge bør.

Hansjohan Engebretsen.

Til forsiden