Tilbake Tilbake: Håp

Er alt håp ute?

Sorg

Jeg spør meg selv...
Er alt håp ute?
Er det mulig å slåss?
Føle seg hjelpeløs og alene
Hva kan gjøres
Makten ble snudd på hodet og sårene ble brutt opp igjen
Føles å bli ristet til du gisper etter pusten
Er her men føler seg mer død enn levende
Rettferdighet hva er det ?
Er det noe som må vurderes
Du kan få det dersom du har det rette ansiktet og rett væremåte?
Tap av noe man ikke kan se
Jeg er her la meg leve

Til forsiden