Tilbake Tilbake: Håp

Det er så mange.

Det er så mange.

Det er så mange.

Det er så mange mennesker.
I dagens samfunn som må leve opp til for høye krav.
Det ytre er viktigere enn det som bor i det indre.
Tilslutt kommer de vonde følelsene av å ikke strekke til som et kav.

Går det an å snu denne galskapen.
Å se hverandre i minus og pluss å være god nok for det.
Å gi hverandre sjansen til å vise det gode som bor i oss.
At alle hører til et sted.

Alle har forskjellige utgangspunkt.
Økonomisk og sosialt.
Alle trenger å høre at vi er bra nok her på denne jord.
Dette er det viktigste vi blir fortalt.

Hansjohan Engebretsen.

Til forsiden