Tilbake Tilbake: Håp

Da æ mønstra på.

Da æ mønstra på.

Da æ mønstra på

Da æ mønstra på.
I livets harde skole med vanskelige kår.
Da vest æ tidlig at livet bli itj lætt.
Æ har kjæmpe for ailt æ har og det æ står for.

Så har dagan og åran gått.
Når æ har havna i grøfta i tåra og smærte.
E det ailltid vært noen som har vist veien tebake.
Med godheit og et vakker hjærte.

Æ har vært heldig likevæl.
Sjett mye vakkert i fjell, skog og sjø.
Når æ sjer inn i dine aua som stråle i ditt univers.
Takk for mine daga hos dæ å håpe det e læng te at æ skal dø.

Hansjohan Engebretsen.
Til Kari Helene og alle som har og hjulpet til i livet mitt.

Til forsiden