Tilbake Tilbake: Håp

Å forsone seg

Å forsone seg

Å forsone seg.

Den som lærer seg å forsone seg.
Med opplevelser som skader et liv.
Da er det like viktig at de rundt gjør det samme.
For når et menneske blir godtatt med sine sår så forsvinner all tvil.

Verdighet handler om å bli godtatt for den vi er.
Å godta alt vi bærer på.
Det er tungt å bære børa alene.
Men sammen kan vi prøve forstå.

Ingen har rett til å dømme.
Eller se andre med riper og sår som noe stygt.
Å forsone seg med vonde opplevelser.
Å kjenne at vi er bra nok med menneskevarme da blir livet trygt.

Hansjohan Engebretsen.

Til forsiden