Tilbake Tilbake: Håp

2 dikt om håp

Hvit er den ubrukte dag uten fotavtrykk...

det er min dag, mine muligheter og ønsker skal nedtegnes.

Den skal males i mine farger. Jeg vil sette ord på dagen, mine ord med lyse farger...

 

BEGYNNELSEN

Rekk meg ditt blikk -- så åpner vi det sammen, vi er ved begynnelsen.

Nå kan vi snakke, søke hverandres hjerter og hender -- handle.

05.10.96

Leila

Til forsiden