Tilbake Tilbake: Frihet

VI SET VÅR FOT NED PÅ FJELL

*** Føle oss trygg ***

Vi ser sandbankane,
men vi styrar unna,
vekk tek vi dei frå tankane.
Vi e varsam for i sanda å grunna.
Vi ser oss nøye føyre,
og e varsam me vår fot.
Sand under skoen vi høyre,
men vi styrar unna all skrot.
Sandbotn under våre føtter,
e ikkje noko vi likar.
Sand e underlag for krøtter.
Vi vil ha noko fast å trø på i alle krikar.
Men vi styrar stødig våre tunge kroppar,
og for at livet ikkje ska teke kveld,
styrar vi vår ledige gange utan og hoppar,
og vi set vår fot trygt ned på fjell.
Vi skapar avtrykk for evigheita.
Avtrykka e forsteina og vil te eva forbli.
Vi e berre to menneskjer, men du kan leita
oss opp.
Vi som sette fot-merker frå nå og te evig tid.
Vi he set vekk stolen me hjul
dog, e vi helbreda,
for det lamme i vår fot.
Vi kan gå att,
og kjenner oss rett kul.
Det va nok me bøner å beda.
Nå e vi som alle andre,
vi he gjort bot.
Utan rullestol e ikkje bakken
so bratt.
ottar 14-11-2013 Revidert 23.05.2015

Til forsiden