Tilbake Tilbake: Frihet

New article

frihet til å høre gammel musikk

Jeg er et menneske i et fritt land.
Da mener jeg at jeg også har frihet
til å høre på gammel musikk fra før 1945.

Jeg føler ikke glede i noe musikk av i dag så jeg tar
meg frihet og hører på gode gamle sangere som
jeg liker å høre på.

Mange tror de kan bestemme hva slags
musikk jeg skal høre på,men
jeg lar dem ikke ta fra meg friheten til å velge
selv.

Vill jeg høre på musikk fra 1945 ja så
hører jeg på det. Jeg er et fritt
menneske og ingen skal ta fra meg
friheten.

Til forsiden