Tilbake Tilbake: Frihet

Frihetens hemmelighet

Frihetens hemmelighet

Smilende
kjenner jeg
essensen av lykke
perforeres gjennom huden,
-taes opp i blodet
der den pulseres frem
til kroppens sentrum
og tilbake igjen

Denne rastløse saligheten
skapes
av min egen viten
om frihetens hemmelighet

(Lykke ligger i frihetens detaljer)

Solitarius

Til forsiden