Valgets sirkel

Valgets sirkel

Stein meg!

Nå!

Gjør det fort og ille!

Hvor skal jeg gå?

Ropende, skrikende, krympende
Liten i denne verden

Stein meg !

Undrende , søkende, fri

Andre som ser den trucken?

Stein meg!

Valg? Jeg?

Ta det du

Druknende i jorda

Stein meg!

Klorende , skrikende , bankende

Robust I stål

Stein meg!

Et lys nær

Gressets grønne ønske

Bom! Steinras

Til forsiden