Til deg flyvende ape :

Til deg flyvende ape :
Narsessistens verktøy .. det er deg. Selv om du er uviten godtroende

Alle saker har to sider.. hvis du aldri får høre min hvordan kan du da dømme og når eg aldri forteller for å verne om andre menneskers velferd ved å tie. Du får leve i tåken av dømmekraft og ensidighet, som moralens vokter av det du tror du vet.
R.A2018

Til forsiden