Takk

Håpet

Takk gud for alt du har gjort for meg
Takk for at du elsker meg tross alt
Takk for at du ser meg og at du er der nor jeg trenger deg
Takk for at du elskr meg nor jeg ikke liker meg selv
Takk for at du er min venn når alle andre svikter
Takk for at du hører meg
Takk for at du bryr deg
Takk for at du svarer meg
Jeg kan alltid komme til deg med vanskelige ting
Husk at det kan dere også
En bønn skader deg ikke

Til forsiden