Su forstår ikke

Ingen signal om

Jeg prøver å forklare hva som er galt Men du forstår ikke?
Prøver å si det men ordene blir borte
Forsvunnet
Er det meningen at du skal forstå?
Su sier at du bryr deg men viser met det motsatte
Su sier du prøver jeg hjelpe meg men gjør det bare verre
Skal ikke rettferdighet seire
Skal ikke de gode vinne??

Til forsiden