Speil

Speil

Jeg ser i et speil
Hva er det jeg ser?
Er det meg?
Er det deg?
Nei.

Det er en annen person
Som ikke er slem
Men en god venn
En som alltid tier,
og intet sier
Men som lytter,
en stille rytter
Som ikke klager.

Til forsiden