Så greit livet hadde vært

Så greit livet hadde vært

Så greit livet hadde vært.

Så greit livet hadde vært.
Hvis vi mennesker hadde begynt å prate ilag.
Om både gleder og sorger.
Å finne sola i våre hjerter hver eneste dag.

Så greit livet hadde vært.
Om vi kunne vise våre sårbare følelser uten avvisning.
At våre tårer er når sjel og sinn sier nå er det nok.
Bare være til stede og lytte å holde omkring.

Så greit livet hadde vært.
Om å slutte å være så redde for bry oss.
Alene er vi små men sammen blir vi sterke.
Når vi mot fordommer og holdning må sloss.

Så greit livet hadde vært.
At vi kunne slutte å sette hverandre i bås med våre liv.
At når vi sprer håp og glede.
Så finner vi hverandres smil.

Hansjohan Engebretsen.

Til forsiden