Psykiatriens bok.

Psykiatriens bok.

De sier at de må følge boka.

De sier at de må følge boka.
I en teori om å sette ulike diagnoser i bås.
De faglærte kan sitte å feiltolke sine pasienter.
Å glemme hvem de er hjemme å se ressursene å komme med masse vås.

Boka skal følges men finnes det en bruksanvisning på oss.
Legg i fra dere denne hellige boka å se hvem vi er.
Bli med å kjemp kampen vår å finne løsninger sammen.
Dere er ikke noen Guder som noen tror hør se og lær.

Dere er så redde for å miste makten.
Å skjuler dere i taushetpliktens navn.
Det finnes ingen bok som forteller hva som er rett og feil.
Men den makta psykiatrien har skaper angst og redsel å aldri bli godtatt som skulle være en trygg havn.

Hansjohan Engebretsen.

Til forsiden