Mot seg selv

Det er ikke noe poeng,
med å være så streng.

Mot seg selv,
at en skal motsi alt om seg selv.

Alt bare går bare helt ned,
og at det skal starte med et skred.

Alt går automatisk,
og ting blir veldig kritisk.

Mot seg selv,
som starter med et jordskjelv.

Og at det ender med
at en blir låst inne i et hvelv.

Til forsiden