Lærte ikke forsvar

Lærte ikke forsvar

Lærte ikke forsvar
Meg, det lille barnet født,
forsvarsløst,
i hendene på mennsker som ikke lærer meg forsvar.
Meg, det lille barnet vokser,
får næring og ly for kroppen.
Meg, det lille barnet er blitt litt eldre og skal ut i verden alene.
Klare seg selv, forsvare seg, på skolen, ute i samfunnet.
Meg, det lille barnet som ikke blir støttet, og i stedet tråkket ned.
Meg, det lille barnet får ikke lov å si fra hjemme,
klarer ikke å si fra til bøllene på skolen.
Meg, det lille barnet klarer ikke si fra til overgriper.
Meg, det lille barnet vil heller være i hendene på overgriper,
enn i hendene på mennskene som ikke lærte det lille barnet forsvar.

Til forsiden