Ingenting er bedre.

Ingenting er bedre.

Ingenting er bedre.

Ingenting er bedre.
Enn å møte dagen i dag med noen som vil meg alt godt.
Noen som forteller meg noe som gjør dagen bedre.
Slik at hver dag går i pluss å veien fremover blir til noe flott.

Ingenting er bedre.
Enn å bli møtt med et varmt smil å bli fortalt det fine jeg gjør.
Å dele alt som gir glede og lykke.
Å hjelpe hverandre gjennom å snakke å lette vår tunge bør.

Ingenting er bedre.
Enn å gjøre opp det vonde vi kan gjøre med hverandre.
Å alltid å ha våkent blikk mot all urettferdighet og svik.
At det krever stort mot å vise sin sårbarhet å være i stand til å forandre.

Hansjohan Engebretsen.

Til forsiden