Hvem er du psykiatri

Hvem er du psykiatri

Hvem er du psykiatri.

Hvem er du kjære psykiatri.
Er du en dommer eller en fangevokter som slipper oss fri.
Fra innestengte sinn som er vanskelig å forstå.
På en tøff vei med vonde opplevelser vi må gå.

Dømmer du meg for min frustasjoner som laget mye sinne.
Er det greit at når du misforsto meg og mitt kaos å stenge meg inne.
Jeg kjemper mer enn du tror.
For å finne min plass jeg hører hjemme på denne jord.

Bare så du vet det at ingen kan heve seg over når andre er stygge mot meg.
Kom deg ut av offerrollen med et sønderknust hjerte andre ødela da blir jeg lei.
Jeg trenger oppmuntring og trøst i livet mitt.
Å få høre at jeg duger og er bra nok å tørre hver dag å ta noen skritt.

Hverken du kjære psykiatri eller meg er perfekt er vi det.
Men når jeg seirer over det jeg frykter i hodet mitt så lages ro og fred.
Det er ikke alltid du ser min smerte inni meg og forstår.
Du vet heller ikke alle svarene fra den hellige boka di alle
utfordringer jeg får.

Hansjohan Engebretsen.

Til forsiden